Heemkundevereniging

"Leeuwen"


 

                     


 Samenstelling Bestuur:        

Voorzitter

 Jan van  Gelder

Asterstraat 10      6658 XX

0487-591184

####

Secretaris 

   Vacature

####

Penningmeester

Cees van den Akker

Zijveld 10  6658 DD

0487-592935 

#####

Lid

Theo Huisman

0487-592466

####

Lid

Geerard Kouwenberg

0487-592115

########