Heemkundevereniging

"Leeuwen"


 

                     


 Samenstelling Bestuur:        

Voorzitter

 Jan van  Gelder

####

Secretaris 

   Leo Lemmers

####

Penningmeester

Ton Walraven

######

Lid

Cees van den Akker

#####

Lid

Theo Huisman

####

Lid

Henk van Zwam

########

Mailverkeer kan naar mailadres

 info@heemkundeverenigingleeuwen.nl