Heemkundevereniging
"Leeuwen"


 

                     

Genealogie: 


Indexen kerkelijke registers
DTB - 1685 - 1811

 


Geboorten  Wamel  1813 - 1902

Huwelijken Wamel  1812 - 1932

Overlijden Wamel 1817 - 1920
 


Bevolkingsregisters Wamel en Leeuwen 1840- 1900

Volkstelling 1840  (Leeuwen)

 


Opmerking:                   
Tot 1817 was Leeuwen een afzonderlijke gemeente
In 1818 werd Leeuwen samengevoegd met Wamel.
De nieuwe gemeente Wamel kende gezamenlijke registers van de BS
De Bevolkingsregistratie echter werd tot 1900 in afzonderlijke boeken
voor de dorpen Wamel en Leeuwen vastgelegd.
Na 1900 werd een kaart register ingevoerd, dat gehanteerd werd tot 1939.
  


Online Begraafplaatsen

Zoek een graf in West Maas en Waal

Zoek een graf in Beneden-Leeuwen  (R.K. - Kerkhof)

Zoek een graf in Boven Leeuwen (R.K. - kerkhof)

Zoek een graf in Boven-Leeuwen (N.H. - begraafplaats)
 


 (Geruimde graven van het voormalig kerkhof
bij "Huize St. Josef te Leeuwen

 
De in 1910 geŽmigreerde familie Nicolaas Elsen
naar  Delano in de staat Minnesota - USA

 


telefoonlijst  Leeuwen 1950
 


Verzameling bidprentjes van Jan van RossumVolksgeloof  in Maas en Waal 

Maas en Waalse woorden en gezegden

Maas en Waalse humor

Museum "Grootvaders Tijd"
 


A R C H I E V E N

A
rchieven van de voormalige gemeenten: 
Appeltern, Dreumel en Wamel.

Deze archieven bevinden zich hier:


Sinds 2004 beheert het Regionaal Archief Nijmegen
de archieven van de vroegere gemeenten
in West Maas en Waal tot en met 1983.


De huidige gemeente West Maas en Waal is in 1984 ontstaan
door de samenvoeging van Appeltern, Dreumel en Wamel,
West Maas en Waal omvat de dorpen:
Appeltern, Altforst, Alphen, Maasbommel,
Wamel, Dreumel, Beneden- en Boven-Leeuwen.


Via onderstaande link
komt u in de inventaris van het betreffende archief.

Gemeente Archieven West Maas en Waal
1811- 1984


Alle archieven zijn openbaar, tenzij anders is aangegeven
Beginnen met genealogie ( tips )

Familie archieven


Genealogische websites

Voelspriet: Stamboomonderzoek

GenLias - snel zoeken naar uw voorouders

Wie was wie ?