Heemkundevereniging
"Leeuwen"


 

                     


    ZOEK !                   VIND !            

Verdeling  taken
 
Vrijwilligers
Historisch onderzoek:
Jan van Gelder,
John  van Heck
Gerard Kouwenberg 
Maya van Os
Stamboomonderzoek:

Vacature


 
Foto's en films:

Thilly Adams
Gerard Herregraven
Jo van Vlaanderen
 
Uitknippen van artikelen:

Koos Gremmen
Harry van Vlaanderen

Bidprentjes verzameling:

Maya van Os
 
Controle wijziging Bestemmingsplannen:
Jan van Gelder
Webmaster: HK-Leeuwen

Gerard Kouwenberg
 

 

Redactie nieuwsbrief:
4 x per jaar

Jan van Gelder

Gerard Kouwenberg
Maya van Os
 
Onderzoek huizen/boerderijen/molens:

Koos Gremmen
Harry van Vlaanderen

Open Monumentendag:

John van Heck
Ria van Heck
 

Regionale Molendag:

Jan van Gelder
Organisatie Cursussen/lezingen:

Jan van Gelder
 

Publicaties in dag en weekbladen:

Jan van Gelder

Onderhoud
computers/randapparatuur
en Internet:

Rien van Rossum
 

Onderhoud gevelkachel/verwarming
en gasvoorziening:


Theo Huisman
Fotografie t.b.v. de vereniging

Stef van Heck
 
Digitalisering  Bidprentjes

Stef van Heck
Algemeen adviseur/
Penningmeester


Cees van den Akker
 
Eigenaar gebouw/toezichthouders:

Echtpaar Meijer
Voor iedere werkbijeenkomst van onze vrijwilligers in ons home op donderdagmiddag van 14.00 tot circa 16.00 uur open.
Er zal er een co÷rdinator worden aangewezen, die zorg draagt voor koffie/thee en voor de verlichting en verwarming.