Heemkundevereniging
"Leeuwen"


 

                     

O P E N S T E L L I N G
Locatie Brouwersstraat 7A


Iedere 4e woensdag van de maand
zijn wij geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur
Te weten:
28 september 2016
26 oktober 2016
23 november 2016
In december geen vrije inloop

Leden en andere belangstellenden kunnen dan terecht
 met historisch materiaal zoals foto’s, documenten etc.
en voor informatie op heemkundig of historisch gebied.
 


Natuurgebied "Wiel en Bossee"

 
aanleg Bosseepad

 Ter gelegenheid  van oprichting van de vereniging in mei 2009
werd in het natuurgebied “de Wiel en de Bossee”
het 975 meter lange Bosseepad geopend.

De Heemkundevereniging komt voort uit een comité,
dat ijverde voor de ontsluiting middels een voetpad
van het eerder genoemde natuurgebied.