Heemkundevereniging
"Leeuwen"


 

                     

 

De voorouders van Mina Kuppen


Wilhelmus Kuppen werd gedoopt op 29 augustus 1771 in Ewijk.
Hij trouwde op 33-jarige leeftijd op 5 februari 1805 in Leeuwen met Maria van Oijen, geboren rond 1761 en overleden op 26 december 1808. Dit huwelijk bleef kinderloos. Hij hertrouwde op 11 mei 1811 te Puiflijk met Wilhelmina Wijnakkers (1783 - 1864), geboren in Puiflijk en overleden in Leeuwen. Hij overleed op 9 augustus 1848 in Leeuwen op 76- jarige leeftijd.

Zijn oud-grootvader van vaders kant, Karsten woonde in Venray, toen in 1632 hun zoon Godefridus werd geboren. Via Vierlingsbeek, Wijchen, Ewijk, kwam Wilhelmus Kuppen in Leeuwen terecht.

Wilhelmus vestigde zich in Leeuwen als notaris in de Zandstraat. Hier werden al zijn kinderen geboren. Zijn zoon Johannes volgde hem op en bleef in zijn ouderlijk huis wonen, samen met zijn ongetrouwde zussen. Diens dochter Mina heeft hier tot haar dood gewoond. Met Wilhelmina kreeg hij acht kinderen, allen in Leeuwen geboren. Mina Kuppen werd in Leeuwen geboren als een van de acht kinderen van Wilhelmus Kuppen en Wilhelmina Wijnakkers.

* Maria, roepnaam ‘Marie’, geboren op 29 februari 1812.

* Alerdina, geboren op 7 februari 1814, overleden op 4 juli 1874 in Leeuwen op 60-jarige leeftijd (ongehuwd).

* Johannes Jacobus, geboren op 14 november 1814 en overleden op 29 februari 1892 in Leeuwen op 76-jarige leeftijd. Hij trouwde op 61-jarige leeftijd met de 18-jarige Elisabeth Barbara Smits, (1849 - 1917). Hij was notaris en heemraad en Ridder in de orde van de Eikenkroon. Dit echtpaar kreeg drie kinderen. De oudste dochter Wilhelmina (1) overleed 5 maanden oud. De tweede dochter die dezelfde naam kreeg: Wilhelmina (2) Alardina Antonia (1880 - 1953), roepnaam ‘Mina’, werd een van de meest gefortuneerde vrouwen van Maas en Waal. Rond 1930 stelde Mina een bedrag van f 25.000,-- beschikbaar voor de bouw van een klooster aan de huidige Pastoor Zijlmansstraat. Aan het klooster werd het St. Elisabeth gesticht verbonden, een verpleeghuis, met name voor chronisch zieken. Omdat Mina Kuppen de belangrijkste financier van het geheel was, werd op haar verzoek de naam van haar moeder, Elisabeth, aan deze instelling verbonden. Ook leverde zij een belangrijke financiële bijdrage aan de bouw van de St. Alphonsuskerk.

De jongste dochter Hermina Dominica (1881 - 1944), roepnaam ‘Doca’ trouwde met Johan Dericks, kandidaat notaris in Druten en notaris in Eindhoven.

* Antonia Wilhelmina, geboren op 22 januari 1818 en overleden op 29 oktober 1873 in Leeuwen op 55-jarige leeftijd (ongehuwd).

* Alardus Wilhelmus Dominicus (1), geboren op 17 oktober 1820 en overleden op 2 november 1823 in Leeuwen op 3-jarige leeftijd.

* Gerarda, geboren op 16 mei 1823, getrouwd op 36- jarige leeftijd op 13 september 1859 in Leeuwen met Hendrikus Josephus Reinerus van Mook. Zij overleed op 11 januari 1894.

* Maria Anna, geboren op 16 mei 1823 en overleden op 14 juli 1883 in Leeuwen (ongehuwd). Zij liet de familie een weiland ‘Het achterste broek’ (sectie A, nr. 463 ) na, groot 3,0770 ha met een waarde van ƒ3.200,=. Dit kwam na de boedelscheiding in het bezit van haar neef en Joannes van Oss (zoon van haar oudste zus Maria).

* Alardus Wilhelmus Dominicus (2), geboren op 31 juli 1826, en overleden op 19 juli in 1892 in ’s-Hertogenbosch.

Mina Kuppen

een foto van het huis aan de Zandstraat

  

  Deze 5 schilderijen hebben allemaal een verband met elkaar en zijn van groot belang geweest voor de ontwikkeling van Maas en Waal.

De eerste twee zijn het echtpaar Alardus Schouten (15-08-1754 - 09-09-1831) en Helena Ariëns (24-02-1760 - 22-03-1835).

Deze meneer was o.a lid van het Provinciaal Bestuur van Gelderland, Schepen bij het landgerecht van Maas en Waal, lid van de algemene rekenkamer der Bataafse Republiek, Maire (burgemeester) van de gemeente Puiflijk en Druten, Hoogheemraad van Maas en Waal, Vrederechter des Kantons Druten.

Uit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren.

Op het derde schilderij staat hun eerste kind Cornelia (03-10-1790 - 26-02-1882).

 

 

Zij trouwt met Carel Bernard Dericks, die geboren is in Winterswijk
en later overlijdt in Druten.

Dit echtpaar heeft een dochter Cornelia Lucia Jacoba, die later kloosterzuster wordt. Zij nam de naam aan van Zr.Octavie Dericks.
Zij heeft een belangrijke stempel gedrukt op de ontwikkeling van het kleuter en lager onderwijs.

Haar broer is Allard Jacob Dericks. Deze Allard is medeoprichter van de steen en keramiek fabriek, welke bedoeld was om de stenen en ornamenten te maken voor de RK Kerk te Druten die ontworpen is door Pierre Cuypers. 

 

Uit het huwelijk van Allard wordt o.a. Johan Balthasar Aloysius Dericks geboren op 27-04-1875. Deze is te zien op het vijfde schilderij.


Hij was gehuwd met Hermina Dominica Kuppen dochter van notaris Kuppen en zus van Mina Kuppen, alom bekend in Leeuwen.

Historie van de boom van Mina Kuppen (pdf)