Heemkundevereniging
"Leeuwen"


 

                     

       W i e  z ij n  w i j ?                     

       Nieuw:  Z o e k e n  op  deze  w e b s i t e 

                                          pdf-archief                                                                                        

Actueel Actueel
Het Leeuwensch Stoomgemaal  
Stoomgemaal Rijksche Sluis NIEUWSBRIEVEN
Bankgebouwen  
Schoolgebouwen  
Voormalig Zwembad
 "De Hoge Zevend"
Nieuw:!! Website Boven Leeuwen
Verdwenen bedrijven
 
Archief Waterschap Rivierenland
1273-2005
Gemeentelijke gebouwen
 
Watersnood films 1926
   
Publicaties Foto's
Nieuwsbrieven
 
Luchtfoto's 1938
Luchtfoto's 1944
Website:  Meubel ontwerper
Louis van Teeffelen
Luchtfoto's  na 1970 
Beneden-Leeuwen
Boven Leeuwen
 
 Boeken en publicaties *Oude ansichten:  Zandstraat

 
*Oude ansichten: Boven-Leeuwen
 
 
 
Leeuwen van Boven
 
Archieven Genealogie
Gemeente archieven
West Maas en Waal
  (voor 1984)
Bevolkingsregisters 1840-1920
 
  Bidprentjes verzameling
Hist.Ver. Tweestromenland
Hist. vereniging Tweestromenland
Archieven: Maas en Waal

 
Familiestambomen:
 in Maas en Waal
Archief van de Scheepswerf Meijer te Leeuwen en Zaltbommel
 
Begraafplaats klooster "St. Jozef"
 
Krantenknipsels (algemeen)
 
Online Begraafplaatsen
           in West Maas en Waal
Kerken en Kloosters Land en Tuinbouw / fruitteelt
 Kerkgebouwen
 
Ruilverkaveling  1954
 Klooster "St. Jozef"
   Beknopte geschiedenis
1874-1964
 
Lagere Lanbouwschool
"Maas en Waal" te Leeuwen 1936
 Herdenking Stoottroepers
           -Stoottroeperskapel

 
Tuinbouw/Fruitteelt
 
  Eendenkooien Leeuwen
Knipsels  geestelijk leven
 
Eendenkooien Wamel
Activiteiten op de waal Bedrijven
 Veerdienst Wamel -Tiel Scheepswerven
 Visserij op de Waal
Meubelbedrijven
 
Historie oude Gierpont
Tiel-Wamel
De "Gelo"  Wijnfabriek

Boerenbond gebouw "De Klef"
 
Watersnood Films
 Overstroming  1861

Opmerkingen:
 bij de watervloed van 1861
Films: Watersnood 1926  e.a.
 
 
Overstroming  1926

 
Archief:  Tweestromenland
               in Beeld en Geluid
 Hoogwater  1995
 

Piet van de Hurk over zijn
Platbodem "De Pieternel"
Filmbeelden: Overstroming 1926  
  Knipsels Maas en Waal "De Parel van Nederland"
 PWA-brug - Tolbrug:  Supermarkt  C1000
40 jaar Prins Willem-Alexander brug-2014 Hans van Leeuwen - stopt ermee
(artikelen reeks "Blik op Beneden-Leeuwen") (artikelenreeks "Blik op Beneden-Leeuwen)
Deel 1 -  De bouwplannen en de politiek Deel 1 -
De handelsdrift van opa Frans
Deel 2 -  De bouw en de bouwvakkers Deel 2 - van zelfbediening
naar supermarkt
Deel 3 -  De tolgaarders Deel 3 -
De Leeuw bestijgt de troon
Deel 4 -  De gebruikers
 
 
Tweede Wereldoorlog Monumentale gebouwen
Klooster St. Jozef
  sept 1944 - maart 1945
Molens en verdwenen molens
  "Het huis te Leeuwen"
Oorlogsdagboek 1944-1945
           Harrie van Heertum
Huize "De Aalst"
Route Leeuwen in WOII - benedenleeuwenherdenkt.nl  
Verkeer en Vervoer Kunst en Cultuur
Knipsels verkeer en vervoer
 
Kunstschilder Ed van Heck
Stoomtram  "Maas en Waal"
1902 - 1932
Schilderijen van Gijs van kessel
(Maas en Waalweb)
 
Prins Willem Alexander Brug
gereed 1974
Lion Kwintet
(muziek jaren zestig)
   
Archief W.Hol - bouw PWA-brug
http://tweestromenland.com/server/multimediaserve/216/
klik op het balkje
Dialect: Interview in 1969
Toon Sengers

 
   
  Boudewijn de Groot zingt:
"Land van Maas en Waal"

 
Waterbeheersing, Polders Dijken

Stoomgemalen

  Het Leeuwensch Stoomgemaal
 
  Stoomgemaal Rijksche Sluis